Műfajok
Helyszínek
×
Tagintézményről
INFORMÁCIÓ // 2023 őszétől új közösségi térrel bővült a Wekerlei Könyvtár. A könyvtári szolgáltatások továbbra is a Kós Károly tér 9. számú épületben maradnak, a könyvtár új tágasabb programhelyszínén gyermekprogramokat és a felnőtteknek szóló érdekes előadásokat tarthatnak majd a Kós Károly tér 15. szám alatt.

VÁR A WEKERLEI KÖNYVTÁR
A Wekerlei Könyvtár a KMO Művelődési Központ és Könyvtár tagintézménye. Az intézmény Budapest egyik egyedülálló karakterű és különleges hangulatú városrészében, Kispesten, a XIX. kerületi műemlékvédett Wekerletelepen található. A könyvtár szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetőek, díjmentesek és nyitottak. Könyves és egyéb érdekes rendezvényeink gyermekeknek, családoknak, óvodai-iskolai csoportoknak és fiatalabb-idősebb felnőtteknek egyaránt szólnak. A családias, barátságos könyvtári környezet kellemes kikapcsolódást nyújthat bárki számára.Az intézmény programkínálatával, klubjaival a helyi közösségteremtés egyik fontos helyszíne. A többféle rendezvény mellett színes klubélet működik a könyvtárban: Wekerlei világjárók, Versbarátok klubja, Péntek Esti Mesék programsorozat, Társasjáték klub. A könyvtár épülete mellett található nagyon kedvelt „Tégy egy könyvet - Végy egy könyvet!” utcai könyvcsere szekrény folyamatosan, éjjel-nappal várja az irodalomkedvelőket, akár hoznak a szekrénybe, vagy viszek könyveket a tárolóból.
 
A Wekerlei Könyvtár 
 A könyvtár a Wekerlei Kultúrház  tagintézménye. Fenntartója: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata. 
(1195 Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-45500)

A könyvtár állománya jelenleg közel 9.000 darab könyvből áll.

A könyvtár gyűjtőköre: gyermek- és ifjúsági könyvek, gyermekneveléssel és gyermekgondozással kapcsolatos könyvek, környezetvédelmi kiadványok, felnőtt szépirodalom, bestseller és szakirodalom.

Az intézmény gyűjtőkörét elsősorban a szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint az ajánlott, kötelező olvasmányok és szórakoztató, illetve az ismeretterjesztő könyvek alkotják. Programkínálatával, klubjaival a közösségteremtés egyik fontos helyszíne. A Wekerlei Könyvtár szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetőek, díjmentesek és nyitottak. Az épületben található egy kölcsönző-olvasó tér, egy klubszoba és emellett egy külön gyermekkönyvtári szoba várja a legkisebbeket.

2010-ben a „Tágra nyitott ajtó” – „Tudásdepo-Expressz” Wekerlén című, TÁMOP 3.2.4. pályázat keretében a könyvtár technológiai fejlesztésére kerülhetett sor, bővültek a szolgáltatások, a könyvtári állomány adatai bekerültek a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszerbe, és a könyvtár bevezethette a vonalkódos elektronikus kölcsönzési rendszert. A honlapon keresztül, a SZIKLA katalógusra kattintva a könyvtári állományban lévő dokumentumok előjegyzésére és hosszabbításra is lehetőség van.

A könyvtárban két olvasói gép áll rendelkezésre, melyeken ingyenes internetezési lehetősége van a beiratkozott olvasóknak.

A könyvtár több mint 1000 tagot számlál.

Rendszeres klubokat működtet: Versbarátok klubja, Wekerlei világjárók klubja, Péntek esti mesék. A könyvtárosok bejelentkezés alapján rendhagyó könyvtári órákat rendeznek az óvodások és kisiskolások számára, ezen kívül sok színvonalas gyermek. és felnőttprogrammal is dicsekedhet. Papírszínházában 18 meseközül lehet választani, segíti az olvasókat a munkakeresés világában, de ha egy baráti társaságnak társasjátékozni támad kedve , azt is megteheti a könyvtárban.

A részvétel minden könyvtári klubfoglalkozáson és egyéb rendezvényen díjmentes, de legtöbb esetben regisztációhoz kötött.

A klubok és programok megvalósításában számos wekerlei vagy a Wekerletephez, illetve a könyvtárhoz kötődő önkéntes van a könyvtárosok segítségére.

Akönyvtár által szervezett programokon a részvétel díjtalan. A rendezvényeken résztvevők a megjelenésükkel elfogadják, hogy a könyvtári programokon fotók, videófelvételek készülhetnek, amiket az intézmény honlapján vagy Facebook oldalán teszünk közzé. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A felvételeken látható személyek írásban kérhetik, hogy a fotók és videók ne kerüljenek közzétételre.

A könyvtárhoz tartozik a népszerű „Tégy egy könyvet - Végy egy könyvet” utcai könyvcsere szekrény is (lásd nyitó oldalunkon).

Adomány könyvek, kiadványok közül helyhiány miatt a következőket tudjuk befogadni: kortárs szépirodalom, friss megjelenésű népszerű irodalom és gyermek- és ifjúsági könyvek, környezeti neveléssel és természettudománnyal kapcsolatos kiadványok, helytörténeti könyvek és használható társasjátékok, diafilmek, DVD-k.
A könyvtár története
Küldetésnyilatkozat
A Wekerlei Könyvtár tevékenysége

A könyvtár küldetésnyilatkozata

A Könyvtár olvasói számára könyvtári és információs szolgáltatásokat végez a hatályos könyvtárügyi jogszabályoknak megfelelően.
Tevékenységével elsősorban a XIX. kerület, különösen a Wekerletelep lakóinak könyvtárhasználati és információs igényeit elégíti ki.
Gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja, közvetíti a tevékenységéhez szükséges szak- és szépirodalmat, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági ismeretterjesztő és szépirodalomra, valamint a Wekerletelep múltját és jelenét dokumentáló kiadványokra.
Együttműködik más könyvtárakkal, kapcsolatot tart az iskolákkal, társintézményekkel.

A könyvtár alapfeladatai
Olvasószolgálati és tájékoztatási munka
– beiratkozás, kölcsönzés, az olvasótér működtetése 
– a kézikönyvtári állomány tartalmi gondozása
– olvasói és kölcsönzési statisztikák vezetése
– nyilvános könyvtári tájékoztatás
– tájékoztatás a XIX. kerülettel és különösen a Wekerleteleppel kapcsolatos információs forrásokról
- helyismereti gyűjtemény ápolása
- gyermekkönyvek gyűjtése

Feldolgozási feladatok 
A könyvtár jóváhagyott gyűjtőköri szabályzata alapján a könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumok beszerzése, formai és tartalmi feltárása, a könyvtár állományából a fizikailag tönkrement, tartalmilag elavult és a használók számára érdektelenné vált dokumentumok selejtezése.

A könyvtár kiegészítő feladata
A könyvtár az olvasáskultúra és általában véve a műveltség terjesztése érdekében előadásokat, klubfoglalkozásokat szervez. Iskolai osztályok részére rendhagyó órákat tart. A könyvtár saját honlapot és facebook oldalt tart fenn, és azt gondozza. A könyvtár működteti a közelben álló "Tégy egy könyvet - Végy egy könyvet!" utcai könyvtárolós szekrényt.
Gyűjtőkör
A Wekerlei Könyvtár gyűjtési köre:
– gyermek- és ifjúsági könyvek
– gyermekneveléssel és gyermekgondozással kapcsolatos könyvek
– ismeretterjesztő-, és szépirodalom
– természettel, természetvédelemmel, környezeti kultúrával, kapcsolatos „zöld” könyvek
– a Wekerletelep múltjával és jelenével kapcsolatos kiadványok

A gyűjtőkör szakterületi meghatározása:
főgyűjtőkör: 
– a gyermekek és az ifjúság számára kiadott ismeretterjesztő és szépirodalom
– a gyermekgondozással, a gyermek- és ifjúságneveléssel, az egészségneveléssel foglalkozó szak- és ismeretterjesztő munkák
– az épített és természeti környezettel foglalkozó szak- és ismeretterjesztő munkák
– a könyvtár olvasóköre által igényelt más ismeretterjesztő és szépirodalom
– a Wekerletelep múltjával és jelenével kapcsolatos minden kiadvány

mellékgyűjtőkör:
– az általános tájékozódást szolgáló kiadványok: lexikonok, szótárak, tudományos enciklopédiák, közérdekű adat-, név- és címtárak, könyvészeti kiadványok, bibliográfiák erősen válogatott anyaga
– az általános és középiskolákban megkívánt kötelező és ajánlott olvasmányok a mindenkori igények szerint.

A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai:

A Könyvtár elsősorban magyar nyelvű kiadványokat gyűjt, valamint állományába vesz más nyelveken megjelent, elsősorban a nyelvtanulást segítő könyvtári dokumentumokat.
A teljesség igényével gyűjti a Wekerleteleppel kapcsolatos bárhol, bármilyen nyelven és bármikor kiadott könyvtári dokumentumokat.

A gyűjtés dokumentumtípusok és információhordozók szerint:
A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja a feladatai ellátásához szükséges bármely dokumentumtípust, függetlenül az információhordozótól
– könyveket és könyv jellegű kiadványok
– számítógépes információhordozók
– elektronikus dokumentumok.

Az állomány nyilvántartásából való törlés (selejtezés) a következő szempontok szerint történik:
- természetes elhasználódás (hiányos, szennyezett könyvek)
- tervszerű állományapasztás (elavult könyvek, olvasói csökkenése, felesleges példányszám)
- gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok
- egyéb ok (elháríthatatlan esemény)
- behajthatatlan könyvek
- pénzben megtérített követelés
 Wekerletelep története
KMO Művelődési Központ és Könyvtár - Minden jog fenntartva!